Jak mądrze pomagać Ukrainie ?

Jak mądrze pomagać Ukrainie ?

Kochani !

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zbiórce TUTAJ LINK DO NIEJ Zebrane fundusze będziemy przekazywać korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w sektorze humanitarnym. Dla tych, którzy zastanawiają się nad tym jak jeszcze mogą pomóc dotkniętym horrorem wojny mieszkańcom Ukrainy zamieszczamy poniższe streszczenie przygotowane przez Katarzynę Zwolak, Dyrektor Zarządzającą think tanku WiseEuropa i wieloletnią ekspertkę międzynarodowych organizacji humanitarnych pracującą min. na Ukrainie i w Libanie.


Kochani, kochane!

Zebrałam informacje o tym, co można zrobić i jak pomóc w związku z wojną w Ukrainie. Podzieliłam je na sześć komentarzy z linkami poniżej:

1) wsparcie dla lokalnych organizacji humanitarnych działających na terytorium Ukrainy 2) wsparcie dla polskich organizacji humanitarnych działających na terytorium Ukrainy 3) wsparcie dla międzynarodowych organizacji humanitarnych działających na terytorium Ukrainy, w tym: wsparcie technologiczne 4) informacje na temat ewakuacji z Ukrainy do Polski / wsparcie na granicy polsko-ukraińskiej 5) wsparcie dla uchodźców/czyń z Ukrainy w Polsce

Sami zdecydujcie, jak chcecie pomóc, co jest najbliższe Waszym sercom. Każde z powyższych działań jest równie dobre i równie potrzebne. Najważniejsze to przekuć to, co czujecie w działanie: empatyczne / finansowe / logistyczne / informacyjne.

Wszystkie informacje są zweryfikowane – jestem w kontakcie z przyjaciółmi i byłymi pracownikami/współpracownikami, z którymi pracowałam w Kijowie i w Donbasie przez dwa lata mojej pracy w Ukrainie (2017-2019).

Przed wpłaceniem pieniędzy, upewnijcie się, że wpłacacie na konto prawdziwej fundacji. Tego typu sytuacje są wykorzystywane przez cyberprzestępców. Obserwujcie Niebezpiecznik, Zaufana Trzecia Strona, Sekurak – tam znajdą się ostrzeżenia przed fałszywymi zbiórkami.

1 Wsparcie lokalnych ukraińskich organizacji humanitarnych działających na terytorium Ukrainy:

• Szpitalnicy / Hospitallers / Госпітальєри Госпитальеры Hospitallers – ochotnicze służby ratunkowe na froncie. Oprócz działalności medycznej na froncie, szkolą kolejnych wolontariuszy medycznych LINK

• Ukrainian Red Cross / Червоний Хрест України – szkolenia pierwszej pomocy dla obywatelek/obywateli, wsparcie psychospołeczne, przy dalszej eskalacji wolontariusze URC będą zapewniać pomoc medyczną tam, gdzie dostęp do opieki medycznej będzie niemożliwy/ograniczony. LINK (serwery mocno obciążone, trzeba być cierpliwym)

• New Way – lokalna organizacja działająca na terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego od 2016 r. Organizacja, z którą ja pracowałam na terytorium Donbasu (wówczas działająca jako międzynarodowa organizacja arche noVa – w 2020 r. przekształciła się w lokalną organizację New Way). Działa głównie w sektorze wodno-sanitarnym, obecnie dostarcza wodę m.in. do szpitali i domów opieki: LINK

• Misja Proliska / Гуманитарная миссия "Пролиска" – działają od początku wojny w 2014, od 2016 jako audytowany partner UNHCR. Działają w obwodach donieckim i ługańskim. Teraz główne działania to ewakuacja ludności cywilnej z miejsc objętych działaniami wojskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem domów dziecka, szpitali, zbiorowych zakwaterowań dla osób wewnętrznie przemieszczonych; wsparcie psychospołeczne. https://www.facebook.com/proliskamission https://proliska.org/help-mission/

• Voices of children / Голоси дітей – wsparcie psychologiczne i finansowe dla dzieci i całych rodzin, które szczególnie potrzebują wsparcia. https://voices.org.ua/en

• Ukraiński Ruch Kobiet Weteranek / Ukrainian Women’s Guard / Українська Жіноча Варта – przygotowują kobiety do przetrwania w warunkach wojny oraz do działań w sytuacjach kryzysowych i obronnych, rehabilitacja weteranek, wsparcie prawne. https://uavarta.org https://www.uwvm.org.ua/?page_id=3437&lang=en

• Svoi / СВОЇ - pomoc covidowa (opieka paliatywna, wsparcie oddychania), opieka onkologiczna dorosłych. Obecnie poszerzają swoje działania o doraźne wsparcie dla potrzebujących pomocy w wyniku eskalacji konfliktu. https://www.facebook.com/cf.svoyi/?ref=page_internal

• Everybody Can / Кожен Може/Everybody Can – wsparcie medyczne i socjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami i wewnętrznie przemieszczonych osób starszych. www.everybodycan.com.ua

2 Wsparcie polskich organizacji działających na terytorium Ukrainy

• Pomoc Ukrainie – Farmaceuci.orghttps://zrzutka.pl/pomoc-ukrainie-farmaceuci-org. Zrzutka utworzona przez Rafała Hechmanna, farmaceutę i wieloletniego pracownika sektora pomocy humanitarnej nadzorującego jej dostarczanie w takich miejscach jak Strefa Gazy, Haiti, Somalia, Sudan Południowy, Libia, Polska czy właśnie Ukraina.

• Polska Akcja Humanitarna (PAH) – działa w Ukrainie od początku konfliktu w 2014 roku. W odpowiedzi na eskalację, będzie prowadzić dystrybucję żywności i paczek higienicznych. PAH pozostaje na wschodzie przy linii kontaktu tak długo, jak będzie to możliwe. Z PAH działałam mieszkając w Kijowie, na swojej pierwszej misji humanitarnej. https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

• Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) – pomoc humanitarna na terenach przy działaniach militarnych, ewakuacji ludności i pomoc psychologiczna dla dzieci. Działają przez partnera lokalnego. https://pcpm.org.pl/

• Polska Misja Medyczna / Polish Medical Mission – transporty środków medycznych z Polski do Ukrainy (opatrunki, gazy, opaski uciskowe i inne środki medyczne, niezbędne do ratowania życia). https://pmm.org.pl

• Fundacja Służby Ratunkowe RP – zbierają środki na wsparcie działalności ukraińskich medyków oraz doposażenie i działalność Zespołu Wsparcia Międzynarodowych Działań Medycznych Zintegrowanej Służby Ratowniczej, która ogłosiła gotowość wyjazdu Zespołu Ratowniczego w rejon konfliktu i wzmocnienia działań służb medycznych. https://zrzutka.pl/ukraina-wsparcie

• #RazemDlaUkrainy zbiórka od zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy https://www.facebook.com/RazomForUkraine/fundraisers

• Solidarni z Ukrainą - https://pomagam.pl/solidarnizukraina - zbiórka organizowana przez Pomagam.pl. Nie wiem, jakim organizacjom ukraińskim dokładnie zostaną przekazane pieniądze.

• Fundacja Świętego Mikołaja: https://mikolaj.org.pl/zbiorki/ukraina/

3 Międzynarodowe organizacje działające na terytorium Ukrainy

• People in Need - kierują obecnie swoje działania na zachód Ukrainy, ale też zapewniają w miarę możliwości dostęp do wody dla ludności cywilnej pozostającej wzdłuż linii frontu. Poza tym - wsparcie psychospołeczne, vouchery na jedzenie i paczki higieniczne. https://www.peopleinneed.net/.../humanitarian-aid.../ukraine

• International Committee of the Red Cross (ICRC) – priorytetem jest ochrona infrastruktury wodnej (dostęp do czystej i bezpiecznej wody) i medycznej (ośrodki medyczne, jak szpitale i przychodnie). https://www.icrc.org/.../wher.../europe-central-asia/ukraine

• HelpAge International – wsparcie dla osób starszych doświadczonych w wyniku konfliktu zbrojnego (wsparcie finansowe i produkty pierwszej potrzeby). https://www.helpage.org/.../older-people-in-ukraine-want.../

• #TechForUkraine: Fundacja Tech To The Rescue uruchamia kampanię wsparcia ukraińskich organizacji pozarządowych przez firmy technologiczne. Cyberbezpieczeństwo, wymiana informacji i zarządzanie zasobami – to kluczowe obszary wymagające wsparcia u naszych wschodnich sąsiadów w obliczu rosyjskiej agresji. https://techtotherescue.org/tech/tech-for-ukraine

4 Ewakuacja z Ukrainy / Pomoc na granicy

• Za Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć – procedura wjazdu do PL dla obywateli Ukrainy:Ważna informacja dla obywateli Ukrainy! - Важливі інформації для українських громадян: https://bit.ly/3vkVUZv

• Ewakuacja z Ukrainy – o czym pamiętać, uciekając przed wojną: https://ocalenie.org.pl/zalatwto/ewakuacja-z-ukrainy-o-czym-pamietac-uciekajac-przed-wojna

• Informacje o granicy polsko-ukraińskiej: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-o-granicy-polsko-uk

Na jakiej podstawie obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
  • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby wjechać do Polski?

Ze względu na wojnę wszyscy cudzoziemcy (szczególnie ob. Ukrainy) mają możliwość ewakuacji z terytorium Ukrainy na podstawie jakichkolwiek dokumentów tożsamości (paszport (również nieważny) – wiza nie jest wymagana, dowód osobisty-paszport wewnętrzny (nieważny również) a nawet akt urodzenia dziecka), na podstawie których można będzie potwierdzić ich tożsamość. Wskazane jest, aby posiadali jakiekolwiek inne dokumenty potwierdzające ich dane personalne. Testy covid nie są wymagane.

Jeśli MASZ paszport biometryczny, możesz wyjechać, jeśli:

a) masz zarezerwowany pobyt w hotelu, apartamentów lub mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne, zabezpieczone środki na pobyt w Polsce (kartę kredytową / gotówka)

b) zaproszenie od osoby legalnie przebywającej w Polsce: „Ja, XXX, legitymujący się dowodem osobistym / paszportem / kartą pobytu, zapraszam do Polski YYY, legitymującego się paszportem nr … Zobowiązuję się pokryć koszty wyżywienia oraz noclegu. W trakcie pobytu zaproszony cudzoziemiec będzie przebywał pod adresem …..”. Pamiętaj, żeby dopisać numer telefonu osoby zapraszającej. WZÓR: https://forummigracyjne.org/dzial/aktualnosci

c) jeśli nie masz powyższych, możesz indywidualnie zawnioskować do komendanta placówki Straży Granicznej na podstawie wyłącznie paszportu biometrycznego.

Jeśli NIE MASZ paszportu biometrycznego albo żadnego innego dokumentu, możesz zawnioskować na granicy o ochronę międzynarodową. Będzie się to wiązało z przyjazdem do ośrodka recepcyjnego, formalnym złożeniem wniosku – według naszej wiedzy może nie być możliwy natychmiastowy przyjazd do rodziny lub znajomych. za Polskie Forum Migracyjne: https://www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne/posts/336052591897340

Przedłużenie tytułów pobytowych

Pobyt w ruchu bezwizowym, na podstawie wiz i kart pobytu jest przedłużony z uwagi na epidemię COVID.

Jeśli ktoś jest już w Polsce może tu pozostać. Należy jednak śledzić wiadomości, ponieważ z momentem zakończenia stanu epidemii COVID trzeba będzie wnioskować o legalizację pobytu.

Karty pobytu, które zostały wydane po 14 marca 2020 roku są co do zasady dalej ważne, można na ich podstawie przekroczyć granicę.

Ochrona międzynarodowa - uchodźcy

Każdy, komu w kraju pochodzenia grozi niebezpieczeństwo może złożyć w Polsce wiosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wniosek można złożyć na przejściu granicznym lub w najbliższej placówce Straży Granicznej. Wniosek można złożyć nawet jeśli nie ma się żadnego dokumentu (paszportu, wizy, karty pobytu). Jeśli ktoś składa wniosek nawet nie mając żadnego dokumentu, powinien dostać prawo wjazdu do Polski.

Po złożeniu wniosku można zamieszkać w otwartym ośrodku dla osób ubiegających się o ochronę. Najpierw trzeba udać się do ośrodka Podkowa Leśna Dębak. Można też wynająć własne mieszkanie i zawnioskować o pomoc finansową na czas trwania postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Pomoc finansowa jest jednak w takim przypadku niewielka. W czasie postępowania przez pierwsze sześć miesięcy nie można pracować.

Czy obywatele Ukrainy mogą w Polsce złożyć wniosek o status uchodźcy?

Tak, osoby z Ukrainy mogą składać w Polsce wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. W trakcie procedury można otrzymać status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Przyznanie konkretnego rodzaju ochrony zależy od indywidualnej sytuacji:

  • cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju

  • Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia.

Gdzie można złożyć wniosek o statusu uchodźcy?

Wnioski można złożyć w Placówce Straży Granicznej, bezpośrednio na granicy lub w przypadku przebywania na terytorium Polski, należy zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej.

Czy składając wniosek o ochronę międzynarodową trzeba mieć ważny paszport?

Nawet bez dokumentów można złożyć wniosek o status uchodźcy w Polsce, ważny paszport nie jest wymagany.

Czy po złożeniu wniosku o status uchodźcy lub po otrzymaniu ochrony międzynarodowej można pojechać na Ukrainę?

Nie. Wyjazd nawet na kilka godzin może skutkować decyzją o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Nie ma znaczenia powód, dla którego dana osoba pojechała na Ukrainę, oraz czy pojechała do części kraju, w której doznała niebezpieczeństwa czy nie.

Czy osoby, które ubiegają się o ochronę mogą podjąć pracę w Polsce?

W trakcie trwania procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej nie. W przypadku, gdy decyzja organu pierwszej instancji nie zostanie wydana w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, a postępowanie zostało przedłużone z powodu, na który wnioskodawca nie miał wpływu, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na wniosek wnioskodawcy, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca, stanowi podstawę do wykonywania pracy na terytorium Polski.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez żadnych dodatkowych pozwoleń po uzyskaniu międzynarodowej ochrony w Polsce.

Czy po złożeniu wniosku o ochronę międzynarodową mogę wynająć mieszkanie w wybranym miejscu na terytorium Polski?

Osoby, które składają wnioski o ochronę w Polsce są kwaterowane w ośrodkach dla uchodźców, jeżeli jednak posiadają środki na wynajem mieszkania, lub mają inne możliwości zamieszkać np. u rodziny jest taka możliwość. Urząd do Spraw Cudzoziemców przekazuje w takim przypadku finansowe wsparcie.

Pomoc medyczna

Osoby, które złożyły wniosek są objęte pomocą medyczną – chcąc umówić się na wizytę z lekarzem trzeba kontaktować się z Petra Medica: (22) 112 02 06

Prywatna bezpłatna pomoc medyczna i psychologiczna dla osób z Ukrainy: Damian Medical Center Warsaw.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z programu Szczepień w Polsce bezpłatnie, na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zwierzęta domowe

Podróżujesz z Ukrainy z psem, kotem albo fretką, ale nie masz wszystkich dokumentów? Oto specjalna procedura.

5 Wsparcie w Polsce

• Fundacja Ocalenie – Pomoc dla osób z Ukrainy: https://www.facebook.com/donate/275450921370284/10158746197833137/

• Ukraiński Dom w Warszawie: https://www.facebook.com/UkrainskiDom

• Oddolna grupa wsparcia – Visible Hand - Видима рука - українська секція (Польща) https://www.facebook.com/groups/245011286511270/

• Polskie Forum Migracyjne – telefoniczne wsparcie psychologiczne: https://www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne/posts/336302085205724

• Homo Faber – pomoc w Lublinie i okolicach: https://www.facebook.com/222576883645/posts/10160648366783646/