Zbiórka - Punkty Opieki Farmaceutycznej dla Uchodźców

Zbiórka - Punkty Opieki Farmaceutycznej dla Uchodźców

Kochani ! Do Polski trafiają codziennie dziesiątki tysięcy uchodźców z naszej wschodniej granicy. Są to osoby często przewlekle chore, potrzebujące porady w sprawie przyjmowanych leków oraz możliwości ich zdobycia w Polsce. Pośród Uchodźców są także dzieci oraz osoby dorosłe cierpiące na choroby wymagające uwagi farmaceuty i odpowiedniego leczenia OTC.

Uruchomiliśmy zbiórkę funduszy na pracę Punktów Opieki Farmaceutycznej dla Uchodźców.

Zrzutkę znajdziecie POD TYM ADRESEM

Cel Projektu i cel zbiorki: Utworzenie punktu / punktów opieki farmaceutycznej min. przy Centrach Recepcyjnych dla Uchodźców z Ukrainy.

Już 3.03 rusza pierwsze nasz punkt przy centrum recepcyjnym dla uchodźców w Katowicach. Do pomocy zgłosiło się już kilkudziesięciu farmaceutów. Chcemy móc organizować taką pomoc również w innych miejscach, gdzie jest ona niezbędna. Potrzebujemy funduszy, aby umożliwić dziesiątkom farmaceutów pracę w takich centrach oraz koordynację działań. Ze zbiórki chcemy sfinansować wyposażenie takich punktów, materiały i wyposażenie biurowe, wyżywienie dla wolontariuszy, paliwo dla koordynatorów, komunikację dla wolontariuszy, pojemniki do przechowywania leków i materiałów medycznych, noclegi, namioty ekspozycyjne (do organizacji mobilnych punktów), wynajem powierzchni, druk ulotek i materiałów informacyjnych dla uchodźców

Mamy już zebrane fundusze na leki i środki medyczne, które farmaceuci będą wydawać potrzebującym, teraz prosimy Was o wsparcie farmaceutów, którzy zdecydowali się poświęcić swój czas w dostarczaniu tej jakże ważnej dla zdrowia i życia uchodźców pomocy.

Punkt pomocy organizujemy wraz ze Śląską Izbą Aptekarską.